Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

06.06.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Telepraca -przepisy prawne

Wstęp Z dniem 16.10.2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1288), na mocy których do k.p. wprowadzono regulacje dotyczące nowej formy zatrudnienia, a mianowicie telepracy. Nowe unormowania, zawarte w art. 675-6717 k.p., ustanawiają szereg odrębności wynikających ze specyfiki świadczenia pracy w ramach […]

26.05.2011 w Mamy prawo zespół_kariera_mamy 0

Kody ubezpieczeniowe dla niań

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. W rozporządzeniu tym MPiPS ustaliło kody ubezpieczeniowe, dzięki którym […]

Początek strony

twitter Śledż nas

  •  

O nas

Karieramamy.pl to portal skierowany do rodziców. Portal o pracy, karierze i alternatywnych formach zatrudnienia. To źródło ciekawych artykułów, rzetelnych informacji, praktycznych porad i narzędzi. To miejsce gdzie można znaleźć ogłoszenia elastycznej pracy i poznać Flexipracodawców.

Nasza Misja

to promowanie elastycznych form zatrudniania oraz zasady równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

@ Copyright 2010-2011 | Kariera Mamy.pl – Portal o elastycznej pracy i karierze dla rodziców.| Wszystkie prawa zastrzeżone.