Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

21.05.2015 w Mamy prawo, Momoradnik zespół_kariera_mamy 0

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych osoby opiekującej się dzieckiem

Zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej,
w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, bez zgody pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4.

Kobieta powracająca do pracy po urodzeniu dziecka nie tylko powraca na dotychczasowe stanowisko pracy względnie na stanowisko równorzędne lub odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym, pracodawcę obowiązuje również zakaz jej zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Warto dodać, że jest to uprawnienie przysługujące nie tylko matce, ale również ojcu opiekującemu się dzieckiem oraz innej osobie posiadającej status pracownika, a opiekującej się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia.

Zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy, delegowania poza stałe miejsce pracy ma jednak charakter względny, co oznacza, że obowiązuje jedynie w przypadku gdy pracownik nie wyrazi na to zgody. Przepisy kodeksu pracy nie wskazują bezpośrednio formy, w jakiej ta zgoda powinna zostać wyrażona. Przyjmuje się, że może to nastąpić również w formie dorozumianej, chociaż dla celów dowodowych istotna jest forma pisemna. Wówczas pisemne oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z omawianego uprawnienia powinno zostać złożone w części B akt osobowych pracownika. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 189¹ kodeksu pracy jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia tego tych może korzystać tylko jedno z nich. Jeżeli więc oboje rodzice lub opiekunowie dziecka do lat 4 posiadają status pracownika i oboje sprawują nad dzieckiem opiekę, tylko jedno z nich, bez swojej zgody, nie może być zatrudniane w nadgodzinach, porze nocnej, w przerywanym systemie czasu pracy, nie może być również bez swojej zgody delegowane poza stałe miejsce pracy. Uprawnienie to ma również zastosowanie, gdy drugi z rodziców wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi działalność gospodarczą czy też nie pracuje zawodowo albo dziecko uczęszcza do przedszkola, żłobka.

Podstawa prawna: art. 178 § 2 k.p., art. 189¹ k.p., § 6 ust. 2 pkt.2c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 roku (Dz. U. Nr 62, poz.286).

Alicja_Dobrenko

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.

 

 

 

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Powiązane Artykuły
Ten artykuł ma 0 komentarzy

Dodaj komentarz

*

Początek strony

twitter Śledż nas

  •  

O nas

Karieramamy.pl to portal skierowany do rodziców. Portal o pracy, karierze i alternatywnych formach zatrudnienia. To źródło ciekawych artykułów, rzetelnych informacji, praktycznych porad i narzędzi. To miejsce gdzie można znaleźć ogłoszenia elastycznej pracy i poznać Flexipracodawców.

Nasza Misja

to promowanie elastycznych form zatrudniania oraz zasady równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

@ Copyright 2010-2011 | Kariera Mamy.pl – Portal o elastycznej pracy i karierze dla rodziców.| Wszystkie prawa zastrzeżone.