Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

Tata na urlopie macierzyńskim – przepisy prawa pracy

Najpowszechniejszą sytuacją jest ta, w której kobieta – pracownik, po urodzeniu dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego, którego celem jest powrót do sprawności fizycznej po trudach ciąży i porodu, nawiązanie więzi z dzieckiem, zapewnienie mu opieki. Urlop macierzyński może również być wykorzystany na przygotowanie się do samego porodu. Kobiecie – pracownicy przysługuje bowiem prawo do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Po porodzie przysługuje zaś pozostała część urlopu macierzyńskiego w łącznym wymiarze zależnym od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynoszącym od 20 do 37 tygodni.

Nie oznacza to jednak bezwzględnej konieczności wykorzystania, po urodzeniu dziecka, wyłącznie przez kobietę urlopu macierzyńskiego we wskazanym powyżej wymiarze. Po spędzeniu z dzieckiem, w ramach urlopu macierzyńskiego, co najmniej 14 tygodni, matka – pracownica może przekazać pozostałą część urlopu macierzyńskiego ojcu – pracownikowi wychowującemu dziecko. Warunkiem jest jednak, by był on pracownikiem, zainteresowanym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w ramach urlopu macierzyńskiego i by oboje złożyli pisemny wnioski do swoich pracodawców, przy czym pracodawca zatrudniający pracownika – ojca wychowującego dziecko wystawia zaświadczenie potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę i zaświadczenie to stanowi załącznik do wniosku matki o rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. Istotne jest by rodzice zapewnili kontynuację urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka. Matka – pracownica przedmiotowy wniosek składa najpóźniej w terminie siedmiu dni przed planowanym przystąpieniem do pracy. Nie może być on jednak wcześniejszy niż dzień poprzedzający datę rozpoczęcia korzystania z pozostałej części urlopu macierzyńskiego przez ojca – pracownika, co wynika z zaświadczenia od pracodawcy ojca dziecka.

Należy także pamiętać, że zmiana rodzica korzystającego z urlopu macierzyńskiego odbywa się tylko raz. Ojciec wychowujący dziecko korzystający  z urlopu macierzyńskiego pozostaje na nim, co do zasady, do upływu części pozostającej do wykorzystania. Ponieważ urlop macierzyński ma charakter obligatoryjny, w sytuacji, gdy ojciec dziecka traci status pracownik lub przestanie je wychowywać, wówczas matka dziecka powraca na urlop macierzyński, a jej rezygnacja staje się nieważna. Z urlopu macierzyńskiego może bowiem skorzystać wyłącznie ojciec – pracownik wychowujący dziecko. Prawo takie nie przysługuje zatem zarówno ojcu nie będącemu pracownikiem, ani też nie uczestniczącemu w wychowaniu dziecka.

Ojciec może również przejąć urlop macierzyński czasowo, tj. na okres hospitalizacji matki dziecka, gdy jej stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, a po porodzie wykorzystała ona urlop macierzyński w tzw. połogowej części, tj. w wymiarze 8 tygodni. Również w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Podstawa prawna: art. 180 k.p.

Autor: Alicja Dobrenko, radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Powiązane Artykuły

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rodzina/ftp/karieramamy/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
Ten artykuł ma 0 komentarzy

Dodaj komentarz

*