Śledź nas na Twitter

razem z 15 osobami

Bądź na bieżąco

Dołącz do 500 czytelników RSS

Na dobry początek – dobry biznes plan

Zbliżające się zakończenie urlopu macierzyńskiego to dla wielu mam czas zastanowienia i podjęcia decyzji jak w nowej rzeczywistości rodzinnej ma wyglądać ich kariera. Część mam chętnie wraca do pracy etatowej, w której mogą realizować osobiste ambicje, która daje pewność zatrudnienia i zarobków; inne natomiast szukają sposobu, aby móc stać się samodzielną i dzięki temu poświęcać więcej czasu i uwagi dla nowego członka rodziny.

Sposobem na zapewnienie sobie samodzielności i elastyczności w zarządzaniu własnym czasem jest założenie własnego biznesu. Choć warto realnie zdawać sobie sprawę, że rozkręcanie zupełnie nowego pomysłu na dużą skalę będzie pewnie bardziej czasochłonne niż praca na etat, to istnieją formy prowadzenia biznesu, które dla młodej mamy nie będą aż tak absorbujące, a pozwolą jej się realizować i zapewniać wpływy do budżetu rodzinnego.

Od czego zacząć? Oczywiście od dobrego pomysłu, koncepcji na to co i jak, dla kogo i w jakim zakresie chcemy robić. Ale dobry pomysł to nie wszystko, potrzebny będzie równie dobry biznes plan. Nawet jeśli nie staramy się o dotacje unijne lub finansowanie z banku biznes plan jest absolutnie niezbędny na początku każdego, nawet niewielkiego biznesu.

Po co robimy biznes plan, do czego będzie potrzebny?

– aby zweryfikować pomysł – dogłębna analiza pozwala nam ocenić realność i szanse powodzenia w oparciu o fakty, a nie idee i przypuszczenia, które towarzyszyły kreowaniu pomysłu

– biznes plan to niejako „folder sprzedażowy” naszego pomysłu – pozwoli przekonać naszych potencjalnych wspólników, partnerów, odbiorców

– jest to niezbędna podstawa do rozpoczęcia działań przez przedsiębiorcę, wiemy od czego zacząć rozkręcanie biznesu, na kim skupić nasze działania, do jakiego odbiorcy kierujemy ofertę, ile osób będzie nam potrzebne aby pomysł zrealizować, z kim powinniśmy rozpocząć współpracę (np. dostawcy), etc.; biznes plan jest więc punktem wyjścia do zrozumienia od czego zacząć działalność i co jest niezbędne aby biznes mógł w ogóle zacząć działać

– w celu uzyskania finansowania dla naszego przedsięwzięcia (np. dla banku lub starając się o dotacje unijne); każda instytucja, która miałaby wesprzeć nas w finansowaniu pomysłu będzie oczekiwała rzetelnego biznes planu; w tym przypadku potrzebna będzie rozbudowana część dotyczącą analizy finansowej: niezbędnych nakładów na uruchomienie i utrzymanie, sposobów pozyskania środków, informacji przewidywanych przychodach, kosztach, zwrocie z inwestycji, itd.

I choć każdy biznes plan musi być dostosowany zarówno do rodzaju planowanej działalności, jak i do adresata dokumentu (czy to będzie bank, nasz wspólnik, czy nasi potencjalni pracownicy), to jednak można zdefiniować najważniejsze elementy, które w każdym dobrym biznes planie powinny się znaleźć.

Biznes plan powinien zawierać:

  • Streszczenie (piszemy je na końcu, gdy cały biznes plan jest gotowy, zawiera bowiem skrót najważniejszych informacji opisujących nasz pomysł, szanse jego powodzenia oraz najważniejsze charakterystyki biznesu; ten fragment powinien mieć charakter „sprzedażowy”, tzn. często decyduje on o tym, czy odbiorca zainteresuje się naszym pomysłem i będzie chciał zagłębić się w szczegóły zawarte w dalszej części)
  • Charakterystyka przedsiębiorstwa (nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa, charakterystyka działalności, informacje o właścicielach, misja firmy i posiadane obecnie zasoby)
  • Oferowany produkt / usługa (charakterystyka produktu –  w tym wykorzystywana technologia lub dokładny opis usługi, jaką wartość daje nasz produkt/usługa klientowi, porównanie na tle konkurencji, czy planujemy w przyszłości rozwijać produkt/usługę lub poszerzać naszą działalność o inne elementy, cykl życia naszego produktu)
  • Rynek i branża, w której planujemy działać (charakterystyka rynku, firm, które zidentyfikowaliśmy jako konkurencję, ocena potencjału rynku – czy rynek rośnie, jak jest duży wartościowo, ilu jest graczy, czy jest na nim nisza, którą chcemy wykorzystać, jakie są ograniczenia np. prawne działania na tym rynku; charakterystyka klientów: gdzie kupują, dlaczego wybierają dane produkty – czy decyduje cena, jakość, dostępność, etc.). Idealnie byłoby podsumować ten rozdział  analizą SWOT dla rynku, czyli jakie są szanse i zagrożenia wynikające z charakterystyki rynku oraz nasze potencjalne mocne i słabe strony na tym rynku.
  • Marketing i sprzedaż (tą część najlepiej zbudować w oparciu o koncepcję 4P: produkt; cena /price – planowane ceny produktów, koszt jednostkowy, rabaty, porównanie z cenami konkurencji; dystrybucja/place – kanały sprzedaży, partnerzy handlowi, niezbędne zasoby do prowadzenia sprzedaży; promocja – sposoby dotarcia do klientów, reklama i promocja naszych produktów i przewidywany budżet na te działania)
  • Zarządzanie, w tym zarządzanie ludźmi (kto będzie zarządzał firmą, jak będą podzielone obowiązki, ile osób trzeba zatrudnić – w jakiej formie i jaki to będzie koszt, jakie kompetencje będzie miał zespół prowadzący firmę)
  • Plany i harmonogram realizacji przedsięwzięcia (cele firmy i terminy ich osiągnięcia, mierniki, jakimi będziemy badać powodzenie firmy, plan działań niezbędnych do rozkręcenia firmy – tu ważne są nie tylko najbliższe plany, ale również pokazanie perspektywy 1 roku oraz w bardziej ogólnym ujęciu np. perspektywy działalności w 3 najbliższych latach)
  • Analiza finansowa (czyli wyliczenia potwierdzające realność powyższych planów, pokazujące niezbędna nakłady i inwestycji oraz zwrot z nich, a także struktura przychodów i kosztów w perspektywie 1 roku i idealnie np. 3 lat – w odniesieniu do planu rozwoju firmy)
  • Podsumowanie

Oczywiście w Internecie dostępnych jest mnóstwo wzorów biznes planów i warto z nich korzystać. Najważniejsze to jednak mieć świadomość, że przygotowanie solidnego biznes planu nie jest stratą czasu i zwykłą formalnością. Biznes plan warto przygotować również wtedy jeśli posłuży on wyłącznie nam na etapie przygotowywania się do rozpoczęcia biznesu. Jest to bowiem niezwykle ważne ćwiczenie, które początkującym przedsiębiorcom pozwala zdać sobie sprawę z realności pomysłu, dostrzec wszystkie szanse, które są przed nami oraz przygotować się na zagrożenia, które niewątpliwie będą pojawiać się szczególnie w pierwszym roku działalności.

Zatem droga mamo – masz dobry pomysł i chcesz go przełożyć na dobry biznes? Przygotuj biznes plan, potem dokładnie go przeanalizuj, pokaż przynajmniej jednej osobie z prośbą o opinię, a następnie wykorzystuj przez najbliższe miesiące jako podstawę – plan i harmonogram niezbędnych działań. Zainwestowanie wysiłku i czasu w jego przygotowanie na 100% zwróci się w trakcie rozkręcania biznesu mamy.

Marta Remiszewska-Chudy

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Powiązane Artykuły

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rodzina/ftp/karieramamy/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
Ten artykuł ma 0 komentarzy

Dodaj komentarz

*